Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die we besteden aan onze website, is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Fouten in de gegevens kunnen niet altijd worden voorkomen.
Kleurafwijkingen kunnen optreden afhankelijk van het beeldscherm dat u gebruikt.
Onze producten zijn onderhevig aan technische veranderingen.

Het copyright op al het tekst- en beeldmateriaal behoord toe aan Emerio of haar licentiegevers. Het is toegestaan de website te bekijken, gegevens te downloaden en te printen voor eigen gebruik en voor gebruik binnen uw organisatie. Het is niet toegestaan gegevens te wijzigen. Verder is het
niet toegestaan de gegevens commercieel te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Emerio respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons via de website verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u
gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Deze gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt en worden na enige tijd gewist.
Bij uw bezoek aan onze website kunnen er zogenaamde cookies worden opgeslagen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies onder andere om u te herkennen bij een volgend bezoek.

Emerio zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend beschikbaar stellen aan partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Werknemers van Emerio zijn ten alle tijden verplicht uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.
Links (zogenaamde hyperlinks) op de websites van Emerio kunnen verbinding maken met websites van andere bedrijven. Emerio draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van en het gegevensbeheer beleid van deze websites.